Sponsors


  5th Chemoinformatics Strasbourg Summer School - Strasbourg, France, 27 June - 1 July 2016  Logo CDE
  Logo FRC
  Logo IDEX
  Logo MEDALIS


  logo Discngine

  BioSolveIT

  Logo of ChemAxon